Julukan “Wahabiyyah” Atau “Jamiyyah” Yang Dilontarkan Kepada Ahlussunnah Adalah Makar Musuh² Dakwah


🚇JULUKAN “WAHABIYYAH” ATAU “JAMIYYAH” YANG DILONTARKAN KEPADA AHLUSSUNNAH ADALAH MAKAR MUSUH² DAKWAH

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullahPertanyaan:

Semoga Allah berbuat baik kepada Anda, sungguh ahlul bid'ah telah berusaha untuk menjelekan citra ahlus sunnah dahulu dan sekarang dengan menyematkan julukan-julukan yang membuat umat lari.

Seperti julukan;
• al-Mujassimah,
• al-Hasyawiyyah,
• al-Musyabbihah.

Sekarang mereka menjuluki ahlussunnah dengan;
• al-Wahabiyyah dan
• al-Jamiyyah.

Maka bagaimana sikap seorang pencari ilmu dengan julukan-julukan seperti ini dan menjelaskan hakikatnya kepada manusia?


Beliau -hafidzahullah- menjawab:

(※) Yang pertama, wajib atasnya untuk menjelaskan kepada manusia, mungkin saja sebagian mereka tertipu, tidak tahu. Mereka mendengarkan julukan-julukan ini semua, namun tidak mengetahui hakikatnya.

(※) Jelaskan kepada mereka bahwa nama-nama dan julukan-julukan ini tidak ada hakikatnya. Dan ini merupakan makar dari musuh-musuh dakwah. Kita jelaskan kepada mereka apa itu Wahabiyyah atau apa itu Jamiyyah, sebagaimana yang mereka katakan.

(※) Terangkan pada mereka supaya mereka meminta kepada orang yang melontarkan julukan-julukan ini: “Kalian yang mencela Wahabiyyah, coba jelaskan kepada saya, apa madzhab wahabiyyah yang kalian cela itu?” Maka niscaya mereka tidak akan memiliki celah untuk menjawabnya.

(※) Kemudian, jelaskan pula apa itu Jamiyyah. “Jelaskan pula apa madzhabnya sehingga saya diminta untuk menjauhinya?” Niscaya mereka tidak akan mampu untuk menjawabnya. Maka itu semua hanya julukan-julukan semata.

Maka yang wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan perkara ini semua, memperingatkan darinya, tidak ikut-ikutan masuk dalam masalah ini. Semua ini, tidaklah memudharatkan ahlus sunnah sedikitpun. Sekalipun mereka dijuluki dengan Hasyawiyyah, Mujassimah atau yang lainnya selama mereka di atas al-haq. Semua itu tidak memudharatkan mereka.

Url: http://bit.ly/Fw410705 { Judul dari Admin }
📮••••|Edisi| t.me/s/ukhuwahsalaf / www.alfawaaid.net

✍🏻__ t.me/s/ForumSalafyPurbalingga | Audio: http://bit.ly/3aV1zZ7

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment