Syarat Taubat Orang Yang Menyimpang Dari Manhaj Salaf


🚇SYARAT TAUBAT ORANG YANG MENYIMPANG DARI MANHAJ SALAF

❱ Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah pernah ditanya tentang seorang dari kalangan ahlul ilmi yang pernah memiliki ketergelinciran, dalam keadaan dia telah bertaubat darinya?

Maka beliau berkata, “Allah tidak akan menerima taubatnya sampai:

{ يظهر التوبة . والرجوع عن مقالته . وليعلمن أنه قال مقالته كيت وكيت . وأنه تاب إلى الله تعالى من مقالته ورجع عنه — فإذا ظهر ذلك منه حينئذٍ تقبل. ثم تلا قوله تعالى ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ). }

[1] ※ Dia menampakkan taubatnya.
[2] ※ Dia telah rujuk dari perkataannya.
[3] ※ Dia harus mengumumkan kalau dia pernah mengatakan perkataan demikian dan demikian.
[4] ※ Dan sesungguhnya dirinya telah bertaubat kepada Allah dari perkataannya dan telah rujuk darinya.

Dan jika telah nampak hal itu dari (orang) ini, maka ketika itu (taubatnya) diterima.”

Lalu beliau membaca firman Allah:

“Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran).” [QS. Al-Baqarah, 160]

📚[Dzail Thabaqaat al-Hanabilah, Karya Ibnu Rajab, Juz 1 hal 300]

Url: http://bit.ly/Fw410305
📮••••|Edisi| t.me/ukhuwahsalaf / www.alfawaaid.net

// Sumber: Tg @ForumSalafy { http://bit.ly/34Waiaa }

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment