Hikmah Di Balik Ditahdzirnya Ahlul Bid'ah


🚇HIKMAH DI BALIK DITAHDZIRNYA AHLUL BID'AH

❱ Telah dikatakan kepada Yusuf bin Asbath:[¹]

{ ﺃﻣﺎ ﺗﺨﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﻏﻴﺒﺔ !!! }

“Kenapa engkau membicarakan seseorang (ahlul bid'ah)? Tidakkah engkau takut ini adalah ghibah?!!”

[ Maka beliau berkata ]

{ ﻟﻤﺎ ﻳﺎ ﺃﺣﻤﻖ !!! ﺃﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺁﺑﺎﺋﻬﻢ ﻭﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻢ, ﺃﻧﺎ ﺃﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﻓﺘﺘﺒﻌﻬﻢ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﻢ, ﻭﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻫﻢ ﻛﺎﻥ ﺃﺿﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ }

“Kenapa wahai dungu?!!

√- Aku lebih baik bagi mereka dibandingkan para ayah dan ibu mereka.

√- Aku melarang manusia untuk beramal dengan perkara baru (bid'ah) yang mereka (ahlul bid'ah) lakukan sehingga engkau (nantinya) mengikuti dosa-dosa mereka.

((🔥)) Dan siapa yang memuji ahlul bid'ah justru orang itu lebih berbahaya bagi mereka.”[²]

📚[Tahdzibul Kamal, 6/182]

—(▴) Catatan: (▴)—

[¹] — Beliau adalah seorang zahid (ahli zuhud), pemuka masyayikh di masanya, pemilik mau'izhah dan kalimat hikmah. Murid ats-Tsauri rahimahullah. Beliau tinggal di daerah perbatasan Islam, ribath (berjaga-jaga) dari serangan kaum kuffar. [Lihat Siyar A'lamin Nubala Juz 9]

[²] — Yakni bila amalan bid'ah itu dikerjakan oleh orang lain, maka ahlul bid'ah tersebut akan mendapat dosa sebanyak orang yang ikut mengerjakannya, walaupun dia itu telah meninggal. Adapun bila dia ditahdzir sehingga manusia tidak mengikutinya, maka dia hanya menanggung dosanya sendiri.

Url: http://bit.ly/Fw410308
📮••••|Edisi| t.me/ukhuwahsalaf / www.alfawaaid.net

// Sumber: Tg @GoresanFawaid / Dari Thuwailibul 'Ilmisy Syar'i (TwIS) - Alih Bahasa: Abu Abdillah Rahmat

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment