Salafiyyin Tetap Setia Kepada Penguasanya Sekalipun Zhalim Selama Mereka Masih Muslim, Memberikan Seluruh Ketaatan Dalam Perkara Yang Ma’ruf Dan Tetap Membenci Kezhaliman Penguasa Dengan Hati-hati Mereka


#PrinsipAqidah #Ahlussunnahwaljamaah
🚇SALAFIYYIN TETAP SETIA KEPADA PENGUASANYA SEKALIPUN ZHALIM SELAMA MEREKA MASIH MUSLIM, MEMBERIKAN SELURUH KETAATAN DALAM PERKARA YANG MA’RUF DAN TETAP MEMBENCI KEZHALIMAN PENGUASA DENGAN HATI-HATI MEREKA

❱ Berkata (Imam Ahmad bin, red) Hanbal -rahimahullah-:

[ + ] Para Ahli Fiqih Baghdad pada masa kekuasaan Watsiq, mereka berkumpul menemui Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal)

Dan mereka berkata:
“Sesungguhnya keadaan ini telah menjadi gawat dan kacau, semakin mencuatnya ucapan tentang penciptaan al-Qur'an dan selain itu dan tidak pernah kita ridha terhadap pengaturannya dan kepemimpinannya.”

Lalu dia mengajak diskusi mereka dalam hal itu, dan berkata:

[1] “Wajib atas kalian untuk mengingkari dengan hati-hati kalian

[2] Jangan lepaskan tangan dari ketaatan

[3] Dan jangan pecahkan tongkat kaum muslimin

[4] Jangan tumpahkan:
-- a. Darah-darah kalian
-- b. dan Darah-darah kaum muslimin bersama kalian

[5] Dan lihatlah akhir masa depan urusan agama kalian

[6] Bersabarlah:
-- a. Sampai orang yang baik itu beristirahat
-- b. atau diistirahatkan dari orang yang jahat.”

Dan dia berkata:
“(Pemberontakan) Ini tidaklah benar, ini menyelisihi atsar-atsar.”

📚[Al-Adabusy Syar'iyah, karya Ibnu Muflih, 1/175]

Url: http://bit.ly/Fw400517 { Judul dari Admin }
📮••••|Edisi| t.me/ukhuwahsalaf / www.alfawaaid.net

// Sumber: Tg @SalafyKawunganten / Dari: Shamela•ws {https://goo.gl/KnGGXr}

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment