Pengetahuan Syaikh Ahmad Bazmul Dulu Yang Dilupakan Oleh Kaum Musha'fiqah Tentang Sikap Syaikh Rabi' Terhadap Seseorang Yang Menampakkan Taubat / Ruju' Dari Kesalahannya


🚇PENGETAHUAN SYAIKH AHMAD BAZMUL DULU YANG DILUPAKAN OLEH KAUM MUSHA'FIQAH TENTANG SIKAP SYAIKH RABI' TERHADAP SESEORANG YANG MENAMPAKKAN TAUBAT / RUJU' DARI KESALAHANNYA

[ Bantahan terkadap kaum Musha'fiqah yang berupaya “menghabisi” (dengan julukan Sha'afiqah dll) sekian Masyayikh & Penuntut Ilmu Salafy dengan dalih mereka telah melakukan suatu kesalahan atau sekian kesalahan ]

❱ Asy-Syaikh Ahmad Bazmul hafizhahullah berkata:

{ شيخُنا ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺣﺎﻣﻞ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻭﺍﻟﺘّﻌﺪﻳﻞ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺧﻠﻲّ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻣِﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺻﺒﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ، ﻭﻣﺤُﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺪﺍﻳﺘﻪ، ﺑﻞ ﻟﻮ ﻗُﻠﺖُ ﻟﻜﻢ ﺃﻣﺮًﺍ ﻣِﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻓﻴﻤﺎ ﻻﺣﻈﺘﻪ، ﺃﻧّﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺇﺫﺍ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘّﻮﺑﺔ؛ ﻓﻴُﻤْﻬﻠﻪ ﻋَﻠَّﻪ ﺃﻥْ ﻳﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﺇﺫْ ﻳَﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺃﻧّﻪ ﻣُﻌﺎﻧﺪٌ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻋَﻠَّﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ، ﻳﺼﺒﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪّﺭﺟﺔ. ﻓﺠﺰﺍﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮًﺍ. }

“Guru kami pembawa bendera Jarh wa Ta’dil, Al-Imam Rabi’ al-Madkhaly hafizhahullah — termasuk ulama yang paling menonjol kesabarannya terhadap orang yang menyelisihi kebenaran dan berusaha membimbingnya.

Bahkan saya katakan kepada kalian bahwa ada sebuah perkara pada manhaj beliau hafizhahullah yang saya perhatikan dengan seksama:

[🔥] yaitu terkadang beliau pura-pura menutup mata dan pura-pura tidak melihat orang yang menyelisihi kebenaran jika dia menampakkan taubat. Beliau memberinya kesempatan agar dia jujur dalam perkara ini (taubat). Karena yang nampak bagi beliau dia adalah orang yang suka menentang.

Tetapi beliau mengatakan: “Mudah-mudahan dia mau mengambil manfaat (dari kesempatan yang beliau berikan.”

Beliau bersabar pada tingkatan ini. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan.

Url: http://bit.ly/Fw391025 { Judul dari Admin }
📮••••|Edisi| @ukhuwahsalaf / www.alfawaaid.net

// Sumber: Arsip dari WA Forum Ikhwah Salafiyyin (F.I.S) // Dari: Ajurry•Com { https://goo.gl/b4fUkR }

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment