Waspadalah, Bagusnya Penampilan Dan Fasihnya Lisan Janganlah Sampai Memperdaya Kita Dari Mengenali Kebenaran Dan Terkecoh Dengan Para Da'i Yang Berjalan Di Atas Kesesatan

❱ Asy-Syaikh Ibnu al-Utsaimin rahimahullah

■ Janganlah engkau katakan: “Sungguh mereka para dai itu telah diberikan kefasihan lisan dan pintar berorasi untuk menolong kebenaran.”

(•) Terkadang Allah menguji dengan memberikan seseorang kefasihan lisan dan ucapan walaupun mereka itu di atas kebathilan!

[✘] Sebagaimana Allah menguji manusia dengan Dajjal padahal yang di bawa olehnya adalah kebathilan tanpa diragukan lagi.

📚[Syarhul Mumti' 3/198][¹]

•••

❱ Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata:

{ كم من إنسان طليق اللسان، فصيح البيان، إذا رأيته يعجبك جسمه، وإن يقل تسمع لقوله، ولكنه لا خير فيه. }

■ “Betapa banyak
(•) orang yang pandai bicara,
(•) fasih dalam menjelaskan,
(•) jika engkau melihatnya maka penampilannya mengagumkanmu,
(•) dan jika dia berbicara engkau sangat antusias mendengarkannya,

[✘] tetapi tidak ada kebaikan pada dirinya.”

📚[Syarh Riyadhush Shalihin, jilid 6 hlm. 138][²]

••••
**Judul dari Admin
📮https://t.me/ukhuwahsalaf [M.U.S]
🌍www.alfawaaid.net

---₪---
[¹] Dari Channel Telegram @Berbagiilmuagama // Alih bahasa: Abu Arifah Muhammad Bin Yahya Bahraisy
[²] Dari Channel Telegram @ForumSalafy // Sumber: https://twitter.com/fzmhm12121/status/820370716952580097

➥ #Manhaj #diuji #dengan_kefasihan #lisan #ucapan #penyeru_kebathilan

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment