[VIDEO] Mengenal Aqidah & Manhaj Zakir Naik - Namakan Allah dgn Berhala Kuffar Brahma & Vishnu | Masih Membela Keyakinan Allah Tidak Mampu Melakukan 1000 Perkara

Disampaikan oleh Al-Ustadz Abu 'Abdillah Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizhahullah

(Durasi: 12:01)

Versi Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=QU-aDrqox8s
Download video dalam pelbagai Versi:
https://savemedia.com/watch?v=QU-aDrqox8s

Himpunan Video AlFawaaidNet
http://bit.ly/Vid_AlFawaaidNet

________
- - - - - - - - -
MENGENAL AQIDAH & MANHAJ ZAKIR NAIK - NAMAKAN ALLAH DGN BERHALA KUFFAR BRAHMA & VISHNU | MASIH MEMBELA KEYAKINAN ALLAH TIDAK MAMPU MELAKUKAN 1000 PERKARA

[ Zakir Naik menamakan Allah dengan Berhala Kuffar, Brahma atau Vishnu ]

Zakir Naik berkata:

Dan tidak kurang 33 jenis sifat yang berlainan diberi kepada Tuhan yang Maha kuasa dalam Rig Veda, buku no. 2, hymn no. 1. Salah satu daripada sifat yang disebutkan di dalam Rig Veda buku no. 2, hymn no. 1, ayat no. 3 adalah adalah BRAHMA. BRAHMA disebut sebagai 'Pencipta'. Jika kamu menterjemahkannya ke bahasa Arab ianya bermakna Khaliq. Kita orang Islam tidak ada bantahan jika sesiapa yang memanggil Allah Yang Maha Kuasa sebagai Khaliq atau Pencipta atau BRAHMA. Tetapi jika seseorang mengatakan BRAHMA adalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai 4 kepala, di atas setiap kepalanya mempunyai mahkota, kita sebagai orang Islam akan menentang keras kepada sesiapa yang mengatakan sedemikian.

Satu lagi sifat lagi Tuhan Yang Maha Kuasa dalam Rig Veda, buku no. 2, puisi no. 1, ayat no. 3 adalah VISHNU. VISHNU disebut sebagai 'Yang memberi rezeki'. Jika kamu terjemahkan nya ke bahasa Arab ia bermakna Rabb. Kita sebagai orang Islam tidak ada bantahan jika sesiapa yang memanggil tuhan Yang Maha Kuasa sebagai Rabb atau Yang memberi rezeki atau VISHNU. Jika kamu mengatakan VISHNU adalah Tuhan yang maha kuasa yang mempunyai 4 tangan dan salah satu tangannya memegang Chakra (piring) dan salah satu dari tangan kirinya memegang 'siput tiram, menunggang burung atau berbaring di atas sofa ular. Kita sebagai orang Islam akan menentang keras kepada sesiapa yang mengatakan sedemikian.

- - - -

[ BANTAHAN DARI AL-USTADZ ABU 'ABDILLAH LUQMAN BIN MUHAMMAD BA'ABDUH HAFIZHAHULLAH ]

Contoh misalkan, diantara ahlul fitan di zaman ini, yang kita mengingatkan ummat dari bahayanya. Antum mendengar nama Zakir Naik? Aaa, dengar ya.. Na'am.

Dialah seorang yang mengucapkan bahwa, “Saya tahu ada 1000 permasalahan di alam semesta ini yang Allah tidak mampu melakukannya.”

Ditanyakan ini kepada Syaikh Shalih al-Fauzan (hafizhahullah), “Seorang yang syaikh, Da'i internasional mengucapkan ucapan ini, bahwa dia tahu ada 1000 permasalahan bahwa Allah tidak mempu melakukan 1000 (permasalahan, -pen).” Bagaimana menurut antum? (para hadirin, -pen) Jangan terburu-buru ... jangan terburu-buru (menjawab, pen). Na'am. Yang jelas Syaikh Shalih al-Fauzan membantah, ini ucapan MULHID. Ucapan yang bisa membawa pelakunya kepada kekufuran. Na'am.

Abu Jahal tidak pernah mengatakan demikian. Dia meyakini, ...

ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدِيرٌ۬
“Allah maha mampu atas segala sesuatu.“ [Al-Qur'an, 02:20] Segala sesuatu, zhahir mahupun batin.

“... Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, membuat Allah lemah segala sesuatu di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.“ (Al-Qur'an, 35:44) (selalu, pen) dibaca oleh ummat Islam setiap selesai shalat.

Diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Apa maknanya? “Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu.“

Hadza Zakir Naik menyatakan ada 1000 permasalahan saya tahu Allah tidak mampu melakukannya. Dalam kesempatan lainnya dia mengatakan, entah dalam dialog dengan orang hindu, atau sedang membantah mereka, bahwa:

Allah, Tuhan kami Allah ... itu Pencipta Alam, Al-Khaaliq .. ya .. Al-Khaaliq

Dalam agama kalian, Brahma itu artinya pencipta, maka kami ummat Islam tidak keberatan, (rela .. faham tidak keberatan ya.. ?) ... tidak keberatan untuk mengatakan Tuhan kami Allah sebagai al-Khaaliq, juga disebut Brahma. Tuhan kami Allah, adalah pemelihara Alam semesta ... ar-Rabbu. Vishnu, nama tuhan hindu ... Aa .. sebelumnya kami lanjutkan, walaupun kami tidak rela tentunya kalau Allah dikatakan Brahma yang punya kepala 4 ... tahu kepala 4 ya .. Brahma itu. Na'am. Kepalanya 4. Na'am.

Laa haula wa laa quwata illa billah .. “Dan bagi Allah-lah adalah Asma yang Husna, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Latif, ar-Razzaq, al-Khaaliq, as-Sami', al-Bashir,” dan seterusnya.

"Dan bagi Allah-lah nama² yang mulia, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah ketika berdoa." (al-Qur'an 07:180)

Kita menyebutkan, “Ya Rahman, irhamni.. Ya Rahim, irhamni.. Ya Ghafur, ighfirli..” Kita mau mengatakan Ya Vishnu...? Na'udzubillah. Ya Brahma..?? Na'udzubillahi min dzaalik.

Hadza Jaahil..! Jaahil..! ya.. Baarakallahu fiikum.

Maka wajib al-Jarh wa Ta'dil, jarh 'ala majruhin wa Ta'dil ash-Shalihin. Mengkritisi, mentahdzir ummat dari ahlul batil, ahlul jarh, dan merekomendasi, memuji, mengajak ummat kepada ahlu al-Adl, ash-Shalihin. “Apakah kita akan menjadikan al-muslimin, orang-orang muslim yang shalih sama seperti mujrimin (orang yang berdosa, pen)? Ada apa kaliah (kata Allah), bagaimana kalian menghukumi, menilai, menyamakan ini dan itu?” [al-Quran 68:35-36] Sama semua? Abadan, tidak sama ash-Shalihin dengan al-Mujrimin!

Ahlussunnah dengan Ahlul bid'ah tidak sama dan tidak boleh disamakan. Yang menyamakan ini, mensejajarkan, sungguh dia ZHALIM ... ZHALIM ... ZHALIM.

Semoga Allah memberikan bimbingan kepada Syaikh Washiyullah Abbas yang ketika ditanya tentang Zakir Naik, ... ( betul namanya begitu Zakir Naik .. ya.. ) Ditanya: “Bagaimana Syaikh dengan Syaikh Zakir Naik?” Dijawab: “Dia seorang dokter yang belajar Islam. Dia menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah .. ya .. dan dia punya kebaikkan yang banyak. Kalau ada kesalahan, kebaikkannya yang banyak itu menutupin ini..”

Manhajnya Sururiyyin..!! Ini, seperti ini adalah manhajnya Muwazanah.. ya .. maka .. “.. Dia (Zakir Naik) punya madrasah, punya sekolah di atas al-Quran dan Sunnah dan manhaj Salaf.” Allahu Akbar!!

Mungkin beliau tidak tahu. Semoga berikutnya nanti Allah beri tahu. Na'am. Ini penting karena rekaman suaranya itu disebarkan sekarang ini, pembelaan terhadap Zakir Naik. Tanya: “Apakah boleh mengambil ilmu dari Zakir Naik ya syaikh?” Dijawab: “Boleh.” Allah naqul ... kita tidak ridha .. kita tidak ridha ..

Ini masih sebagian saja dari kemungkaran, kebatilan orang tersebut. Maka di zaman seperti ini, antum sudah kenal siapa Sayyid Qutub, siapa Usama bin Ladin ... ya..? siapa Aiman Azh-Zhawahiri .. sudah... Na'am.

Tapi muncul sekarang terus orang-orang baru yang membahayakan ummat, mengajak ummat kepada kehancuran aqidahnya, manhajnya. Maka ya ikhwan, al-Jarh wa Ta'dil memiliki faedah, manfaat yang sangat besar. Untuk diri kita, untuk ummat dan juga untuk si ahlul bid'ah itu sendiri di dunia agar bisa bertaubat, dia cepat-cepat bertaubat atau di akhirat nanti semakin berkurang beban dosa dia karena manusia sedikit yang ikut dia. Na'am. Baarakallahu fiikum.

*Ditraskrip oleh: Majmu'ah Ukhuwah As-Salafiyah

Sumber:
[1] https://youtu.be/lT0Y2pw39fg
[2] https://youtu.be/m3oKGnCVj_s
__________

Klik “JOIN” Channel Telegram
http://bit.ly/ukhuwahsalaf
http://bit.ly/ForumBerbagiFaidah
http://bit.ly/Alfawaaid

#VideoFawaid #alfawaaidnet #televisi #video #kamera #foto #gambarmakhluk

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment