Fatwa-Fatwa Para Ulama' Tentang Negeri Saudi

FATWA FATWA PARA ULAMA' TENTANG NEGERI SAUDI

Asy-Syaikh Bin Baaz rahimahullah:

Negeri ini adalah negeri yang diberkahi, ALLAH MENOLONG KEBENARAN DAN AGAMANYA DENGANNYA, dan Allah menyatukan kalimat islam dengannya, serta Allah menjauhkan dengannya sebab sebab kerusakan, Allah jadikan aman dengan negeri ini, dan banyak nikmat yang besar dengan negeri ini yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah.

Memang negeri ini tidak ma'shum, tidak sempurna, karena semua pasti memiliki kekurangan.

[Majmu' Al Fatawa 9/98]


〰〰


Asy-Syaikh Muhammad Bin Sholih al-Utsaimin rahimahullah:

Aku BERSAKSI kepada Allah dan aku bersaksi dihadapan kalian atas apa yang akan aku ucapkan bahwa aku tidak mengetahui di muka bumi ini, di masa ini, yang MENERAPKAN SYAREAT ISLAM seperti yang diterapkan oleh negeri ini, yang aku maksudkan adalah negeri saudi arabia ini.

[Rosail Al Jihad 15]

Beliau rahimahullah juga berkata:
Negeri ini aku tidak katakan bersih dari semua kedzoliman, disana ada kedzoliman dan kesalahan.

Tetapi alhamdulillah kalau bukan karena di negeri ini ditegakkan tauhid, dan secara dzohir ditegakkan syareat islam, didapati disana mahkamah mahkamah, hai'ah amar ma'ruf nahi munkar, walaupun disana ada kelemahan, tetapi semua ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali.

[Washoya Wa Taujihat 169]


〰〰


Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah:

Negeri ini menjadi TARGET dan AKAN TERUS DIPERANGI, karena negeri ini adalah negeri yang tersisa yang menerapkan manhaj salafus sholih.

[Al-Ijabat Al Mudalhimah 13]


••••••••••••••••••••••••••
Telegram: https://bit.ly/Berbagiilmuagama
Alih bahasa: Abu Arifah Muhammad Bin Yahya Bahraisy


Edisi: مجموعة الأخوة السلفية [-MUS-]
Klik "JOIN" http://bit.ly/ukhuwahsalaf

#Fawaid #negeri_tauhid

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment