Hakekat Gembong MLM Haris Aceh sebagai Pembela Rodja & Gembong Sururiyun

::: HAKEKAT GEMBONG MLM HARIS ACEH SEBAGAI PEMBELA RODJA & GEMBONG SURURIYUN :::

Oleh Al Ustadz Arif Al Maidany Hafizhahullah

_______________________
SEBUAH KESAKSIAN...

Sebelum kita tutup daripada dars kita pada malam ini.... kita akan sampaikan sedikit daripada perkara yang penting [yang perlu kita membuka mata kita, yang perlu kita curahkan perhatian kita padanya] daripada pertolongan Allah ‘Azza wa Jalla kepada dakwah kita.. Allah mudahkan dengan perantara yang Allah berikan pada kita daripada keberadaan para 'ulama [Al masyayikh : Syaikh Robi' bin Hadi dan Syaikh Ubaid] dan para Asatidzah alfadhil yang terus membantu..yang terus memudahkan sampainya dakwah ini kepada kita semuanya.

Pada kesempatan ini ikhwatil kiram rahimakumullah, ana sedikit ingin menyampaikan kepada ikhwah semuanya untuk selalu memohon kepada Allah [berdo'a kepada Allah ‘Azza wa Jalla] agar dimudahkan daripada dakwah Salafiyyah kita ini untuk sampainya [untuk dimudahkannya dakwah kita] di penjuru negeri ini.

_____________
Na’am..Terlebih, yang terjadi di daerah TAKENGON ikhwatil kiram rahimakumullah, kita berharap kepada Allah agar mudahkan kita untuk kesana. Yang pada saat ini bagaimana seorang yang bernama HARITS (ACEH) terus melancarkan daripada syubhatnya kepada ikhwah – ikhwah yang disana dan terus memberikan penggembosan agar jangan hadir dalam acara tersebut, ikhwatil kiram rahimakumullah!

Maka kita memohon kepada Allah, agar Allah mudahkan kita untuk ke sana, agar Allah mudahkan kita untuk menyampaikan al haq kepada mereka yang disana dan tempat yang lain.

(Thayyib), ikhwatil kiram rahimakumullah, untuk kita sampaikan bagaimana keadaan seorang HARITS ini, SEORANG YANG JAHIL ikhwatil kiram rahimakumullah. Yang Allah lebih mengetahui keadaan dia.

Bagaimana kita ketahui tentang keadaan dia ketika dia ziaroh pada saat kita di Fuyush beberapa tahun yang lalu, yang dia menggembosi ikhwah –ikhwah yang ada di sana. Bagaimana pembelaan dia terhadap Yazid bin Abdul Qadir Jawwas daripada da'i Sururiyyin [pentolan Sururiyyin] ikhwatilkiram rahimakumullah.

Bagaimana syubhat yang kepada ikhwah di sana. Mengapa harus kita mentahdzir Yazid, padahal tahdzir ulama belum ada padanya?

Ini syubhat, ikhwatil kiram rahimakumullah, SYUBHAT YANG BASI ! Na’am. Bentuk syubhat yang dilontarkan oleh Harits tersebut, na’am..

Juga bagaimana pembelaan  dia kepada ahli bid’ah [laa rodja wa laa khoufin ]. Radio tersebut [ikhwatil kiram] bagaimana dia membangga –banggakan [mengutamakan bahkan], bagaimana dia menjelaskan keutamaan untuk mendengarnya.

Ini ikhwatil kiram rahimakumullah juga merupakan syubhat yang dilontarkan kepada ikhwah – ikhwah yang ada pada masa itu. Na'am, Bagaimana pujian dia, “Lihatlah Rodja !”, yang dibandingkan dengan dakwah para asatidzah [dakwah yang penuh dengan at – tahdzir]. Lihat orang – orang kaya (mana) yang mendapat hidayah daripada Syaikh Rabee..?

Maka ikhwatil kiram rahimakumulah, perlu kita ketahui [perlu disampaikan kepada antum] (keadaan) rojul tersebut sewaktu di Dammaj yang MUZA’ZA’, MEMILIKI DARIPADA KEGONCANGAN ! Yang dahulu pada masa fitnah Hajuriyyah, yang sama – sama pada waktu itu kita mengetahuinya dan merasakan. Na’am..

Sangat mudah rojul ini ikhwatil kiram [thullab ini, manusia ini, pria ini], sangat mudah untuk tergoda dengan syubhat. Yang pada masa itu [walhamdulillah] Allah tampakkan al haq kepada kita, Allah selamatkan kita dari fitnah Hajuriyah.

Namun orang satu ini dengan mudahnya [ketika syubhat datang kepadanya] ikut – ikutan membela daripada fitnah Hajuriyah tersebut ikhwatil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah dengan bantuan sebagian ikhwah menjelaskan al haq kepadanya [menjelaskan kebenaran kepadanya], dia kembali kepada al-haq. Yang sebelumnya dia ikut serta membela daripada Hajury dan mencaci-maki [bahkan] yang tidak berjalan bersamanya.

Kemudian ikhwatil kiram pada masa ini kita lihat pula bagaimana juga dia sangat mudahnya terjebak, terjerumus kepada bahaya daripada fitnah Sururiyyin. Terlebih merupakan dedengkot kaki-tangan Dzulqarnain daripada Makir Mutalawwin La’ab ini ! Na’am.. Yang kita berharap hadahullah [semoga Allah memberikan hidayah kepadanya]. Bagaimana kalam (fasyikh) yang langsung kita dengar sendiri. Kalam keji dia kepada Syaikh Ubaid, kalam keji dia kepada Asatidzah, ini kita langsung kita dengar daripada yang keluar daripada lisan(nya).

☝Maka ikhwatil kiram rahimakumullah kita mohon kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta’ala memudahkan dakwah kita di negeri kita ini [di tempat – tempat yang lain pula].
Dan Allah Subhanahu wa Ta’alaa memutuskan makar – makar mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta’alaa semoga senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan kepada (orang – orang semuanya)

Wallahu a'lam bis showab..

_____________
أصحاب السنة
Ashhaabus Sunnah

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment