Mutiara Salaf // Hakikat Al-Ghuroba'

::: MUTIARA SALAF // HAKIKAT AL-GHUROBA' :::

قال الحافظ إبن حاجر رحمه الله:

ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻭﺻﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺫﺍﻫﻢ ﻭﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ،

قال: ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻭﺍﺧﺮﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻤﺴﻜﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﺻﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺣﻴﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﺍﻟﻔﺘﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻏﺮﺑﺎﺀ ﻭﺯﻛﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺯﻛﺖ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭﻟﺌﻚ

ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﻓﻌﻪ

ﺑﺪﺃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻭﺳﻴﻌﻮﺩ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃ ﻓﻄﻮﺑﻰ ﻟﻠﻐﺮﺑﺎﺀ

فتح الباري ٧ /٩

≪≫≪≫≪≫≪≫≪∙≫≪≫≪

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

“Sebab yang menjadikan generasi pertama (para sahabat) sebagai generasi terbaik adalah karena mereka ghuroba’ (orang-orang yang asing, minoritas) dalam keimanan mereka disebabkan banyaknya orang- orang kafir ketika itu, dan karena kesabaran mereka atas penderitaan yang mereka hadapi serta berpegang teguhnya mereka dengan agama.

Beliau berkata lagi: Demikianlah generasi akhir mereka (umat Islam yang meneladani para sahabat di akhir zaman), apabila mereka menegakkan agama, berpegang teguh dengannya dan bersabar dalam ketaatan kepada Allah ketika kemaksiatan dan berbagai macam cobaan semakin merajalela, maka mereka juga termasuk ghuroba’ dan amalan mereka berlipat ganda di masa tersebut sebagaimana amalan generasi pertama juga berlipat ganda,

Hal ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu secara marfu’ (sampai kepada Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam)

Islam bermula dalam keadaan asing (di tengah-tengah manusia) dan akan kembali terasing sebagaimana ia bermula, maka beruntunglah al-ghuroba’.”

[Fathul Bari, 7/9]

---------------------

⇝ASAF - [FBF 3]

مجموعـــــة توزيع الفـــــــوائد
❂ WA Forum Berbagi Faidah [FBF]

Admin

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.

No comments:

Post a Comment