[ARTIKEL] Pelajaran Manhajiah Dari Ulama Salafy: Hukuman Untuk Ahli Bid’ah Dan Para Penolongnya

[ PELAJARAN MANHAJIAH DARI ULAMA SALAFY ] HUKUMAN UNTUK AHLI BID'AH DAN PARA PENOLONGNYA**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

{ و يجب عقوبة كل من انتسب إلى أهل البدع أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم و معاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم و لم يعاون على القيام عليهم؛ فإن القيام عليهم من أوجب الواجبات. }

[الفتاوى ١٣٢/٢]

“DAN WAJIB ADANYA HUKUMAN TERHADAP SIAPA SAJA YANG:
🔺Menisbatkan diri kepada ahlul bid’ah
🔺atau membela mereka
🔺atau memuji mereka
🔺atau memuliakan kitab-kitab mereka
🔺atau diketahui senang membantu dan menolong mereka
🔺atau membenci kritikan yang ditujukan kepada mereka
🔺atau senang memberikan udzur untuk mereka.

BAHKAN WAJIB MEMBERIKAN HUKUMAN
🔺kepada siapa saja yang sebenarnya mengetahui keadaan ahlul bid’ah, namun tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membantah mereka.

MEMBANTAH AHLUL BID’AH MERUPAKAN SALAH SATU KEWAJIBAN YANG PALING PENTING.”

[Majmu’ Al-Fatawa, 2/132]

- - -

Berkata Ibnu ‘Aun rahimahullah:

{ من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. }

[الإبانة ٤٧٣/٢]

“ORANG YANG BERMAJELIS DENGAN AHLI BID’AH
🔺adalah lebih sulit atas kami daripada ahli bid’ah itu sendiri”.

[Al Ibanah 2/473]

- - -

Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah:

{ من ماشى المبتدعة عندنا فهو مبتدع. }

“BARANGSIAPA BERJALAN SEIRING BERSAMA AHLI BID’AH,
🔺menurut kami ia juga ahli bid’ah”.


Rujukan: Dari Channel Telegram @ForumSalafy // Faedah dari Ustadz Abu Hafs Umar hafizhahullah

**Dengan sedikit penyesuaian dari Admin**
•┈┈┈┈•••Edisi•••┈┈┈┈┈•
IIII مجموعة الأخوة السلفية •✦• MUS IIII
ⓣ http://bit.ly/ukhuwahsalaf

➥ #Manhaj #alJarhwaatTa_dil #tahdzir #Bid_ah

Kajian Al-FawaaidNet

Diperbolehkan menyebarkan rekaman kajian ini untuk kepentingan da’wah, bukan untuk tujuan komersil serta tetap mencantumkan URL Sumber. Baarakallahu fiikum.